Certificari si agrementari

CONCIB detine in acest moment mai multe agrementari si certificari. Dintre acestea enumeram:
Sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001/2001 ce prevede:
 • Orientarea activitatii CONCIB catre client
 • Leadership
 • Implicarea personalului CONCIB
 • Abordarea bazata pe proces
 • Abordarea sistemica
 • Imbunatatirea continua a calitatii CONCIB
 • Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte
 • Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii
Sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001:2005 ce implica urmatoarele:
 • Imbunatatirea performantei de mediu a companiei CONCIB
 • Economisirea tuturor tipurilor de resurse
 • Mentinerea unor relatii bune cu comunitatea locala si cu autoritatile de mediu
 • Facilitati in obtinerea autorizatiilor si a finantarilor
 • Reducerea incidentelor care implica raspundere juridica
 • Crearea unei atitudini corespunzatoare fata de mediu in randul angajatilor si furnizorilor CONCIB
 • Realizarea de produse ecologice din partea CONCIB
Sistemul de management de sanatate si securitate a muncii  OHSAS  18001:2004 ce implica urmatoarele:
 • Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 • Asigurarea controlului companiei asupra pericolelor, accidentelor şi riscurilor la locul de muncă al salariaţilor
 • Indeplinirea unor posibile criterii de licitaţie
 • Limitarea incidentelor şi accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a companiei CONCIB
 • Imbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor CONCIB
 • Imbunătăţirea performanţelor individuale ale salariaţilor CONCIB
 • Organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă
 • Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul demuncă şi a propriei sănătăţi fizice şi mentale
 • Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţire continuă şi de reducere a riscului la locul de muncă
 • Imbunătăţirea relaţiilor cu organismele de reglementare şi partenerii de afaceri
 • Imbunătăţirea imaginii comerciale, a marketingului şi competitivităţii în cazul unui sistem de management recunoscut prin certificarea OHSAS  18001:2004